OGBUAGU, E. O.; UNEKWE, P. C.; AIRAODION, A. I.; NWEKE, I. N.; OGBUAGU, U. Hepatotoxic effect of Xylopia aethiopica Fruit in Wistar Rats. International Research Journal of Gastroenterology and Hepatology, v. 4, n. 1, p. 1-16, 16 jan. 2021.